dnes je 6.6.2020

Input:

Stravovanie zamestnancov a výška stravného v roku 2018

11.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.06.1.2 Stravovanie zamestnancov a výška stravného v roku 2018

Mgr. Michaela Hinnerová

Každý zamestnávateľ, vrátane zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania je v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce povinný zabezpečiť zamestnancovi vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadam správnej výživy. Jedlo by malo pozostávať z jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja. Zamestnávateľ ho zabezpečuje prostredníctvom:

1. vlastného stravovacieho zariadenia (napr. závodná jedáleň, reštaurácia zamestnancom),

2. stravovacieho zariadenia iného zamestnávateľa (napr. závodná jedáleň v blízkosti patriaca inému zamestnávateľovi, dovoz jedla),

3. právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby

(stravné poukážky, stravné karty).

Nárok na poskytnutie stravy vzniká zamestnancovi po odpracovaní viac ako štyroch hodin pracovnej zmeny. Ak zamestnanec odpracuje viac ako 11 hodín, zamestnávateľ mu môže zabezpečiť ďalšie teplé hlavné jedlo.

V prípade, že zamestnávateľ, nemôže stravu zabezpečiť prvými dvoma spôsobmi, môže uzavrieť dohodu o sprostredkovaní stravy so spoločnosťou, alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie takéto služby poskytovať. Ide najmä o spoločnosti, ktoré sprostredkovanie poskytujú prostredníctvom stravovacích poukážok a v súčasnosti aj prostredníctvom stravovacích kariet. Pri tomto spôsobe je však zamestnávateľ povinný zabezpečiť, aby hodnota stravovacej poukážky mala hodnotu najmenej 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Zároveň poplatok za sprostredkovanie takejto služby nesmie presiahnuť 3% hodnoty uvedenej na stravovacej poukážke.

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi aj finančný príspevok na stravovanie, v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu, v prípade ak:

- povinnosť zamestnávateľa vylučujú podmienky práce (napr. prevážanie jedla na veľké vzdialenosti, alebo nočný vrátnik nemá ako, ani prečo si prísť pre zabezpečené jedlo počas obeda tak, ako denný strážnik),

- zamestnanec sa na základe lekára špecialistu nemôže stravovať spôsobom, ktorý mu umožnil zamestnávateľ,

- zamestnanec je vo výkone domáckej práce alebo telepráce a zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie, žiadnym z troch možných spôsobov uvedených vyššie, prípadne by takéto stravovanie bolo v rozpore s povahou vykonávanej domácej práce alebo telepráce.

Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov:

-