dnes je 22.9.2023

Input:

Spracúvanie osobných údajov zamestnancov v roku 2023

15.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.185 Spracúvanie osobných údajov zamestnancov v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Pojem osobný údaj

Pojem „osobný údaj” je veľmi široký. Je vymedzený predovšetkým vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov (ďalej aj „GDPR”), ale nájdeme ho aj v Občianskom zákonníku v podobe ochrany osobnosti (§ 11-16 OZ, napr. obrazové snímky, zvukové alebo zvukovo-obrazové záznamy atď.). Zjednodušene možno povedať, že osobným údajom je akákoľvek informácia, prostredníctvom ktorej možno osobu identifikovať priamo (napríklad meno a priezvisko, fotografia) alebo nepriamo t. j. s použitím primeraného úsilia (napr. telefónne číslo, lokalizačné údaje, údaje o zdraví, hlasová nahrávka a pod.).

Výberové konanie a evidencia životopisov z pohľadu spracovania a ochrany osobných údajov

Zamestnanci HR oddelení začínajú spracúvať osobné údaje už v momente, keď sú im doručené prvé životopisy