dnes je 5.10.2022

Input:

Smernica o zákaze fajčenia na pracovisku

29.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.23 Smernica o zákaze fajčenia na pracovisku

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová


Na stiahnutie

Názov účtovnej jednotky
(adresa, IČO)
   
   
Názov vnútropodnikovej smernice   Zákaz fajčenia na pracovisku   
Prílohy      
Číslo smernice      
Rozsah platnosti      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť smernice pre obdobie      
Schválil      

......................... (uvedie sa plný názov zamestnávateľa - napr. akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a pod., vrátane adresy sídla a IČO) v zmysle § 84 ZP po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov vydáva tento Zákaz fajčenia na pracovisku

Článok I

Účel smernice

1. Cieľom smernice je nariadiť zákaz fajčenia pre zamestnancov v objekte spoločnosti XY ako aj v služobných motorových vozidlách za účelom ochrany zdravia pracovníkov –