dnes je 26.5.2022

Input:

Smernica o používaní vlastných cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách a iných skutočnostiach

26.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.11.1 Smernica o používaní vlastných cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách a iných skutočnostiach

Ing. Ľuboslava Minková


Na stiahnutie

Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO):     
Názov smernice: Smernica o používaní vlastných cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách a iných skutočnostiach 
Prílohy:     
Číslo smernice:     
Rozsah platnosti:     
Za správnosť smernice zodpovedá:     
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:     
Platnosť smernice pre obdobie:     
Schválil:     

Základný predpis a súvisiace predpisy:

  • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník,

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 431/2002 Z. z. o