dnes je 6.12.2021

Input:

Smernica o poskytovaní cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách

9.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.12.2 Smernica o poskytovaní cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Stiahnuť dokument


Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
   
Názov vnútropodnikovej smernice   O poskytovaní cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách, pri vyslaní zamestnanca do členského štátu Európskej únie a pri výkone práce v zahraničí   
Prílohy      
Číslo smernice      
Rozsah platnosti      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť smernice pre obdobie      
Schválil      

A. Úvodné ustanovenia

Článok I

Účel a predmet vnútropodnikovej smernice

1. Na účely účinnej a jednotnej aplikácie všeobecných zásad zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov vo väzbe na ustanovenie § 57 a § 58 ZP na konkrétne podmienky spoločnosti ... (uviesť zamestnávateľa) generálny