dnes je 13.8.2022

Input:

Smernica o evidencii, výdaji a používaní kľúčov

29.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.22.2 Smernica o evidencii, výdaji a používaní kľúčov

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová


Na stiahnutie

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
   
Názov vnútropodnikovej smernice   Evidencia, výdaj a používanie kľúčov   
Prílohy      
Číslo smernice      
Rozsah platnosti      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť smernice pre obdobie      
Schválil      

(Uviesť orgán obchodnej spoločnosti alebo jeho poradný orgán – napr.:) ....... generálny riaditeľ po prerokovaní v operatívnej porade generálneho riaditeľa ..... (uviesť názov a sídlo zamestnávateľa, IČO ) ..... dňa........... vydal:

Smernicu č. ............

Evidencia, výdaj a používanie kľúčov

Článok I

Táto smernica je vnútorným predpisom ..... (uviesť názov a sídlo spoločnosti, IČO)..... (ďalej len „spoločnosť”), ktorý zabezpečuje ochranu