dnes je 16.7.2024

Input:

Schválené zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov pre fyzické osoby, účinné od 1. 1. 2023

28.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.130 Schválené zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov pre fyzické osoby, účinné od 1. 1. 2023

Ing. Viera Mezeiová

Zákon č. 129/2022 Z. z.o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento zákon upravuje niektoré podmienky pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238 z 20. júna 2019 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (Ú. v. EÚ L 198, 25. 7. 2019) v platnom znení. V Čl. II sa týmto zákonom zmenil a doplnil aj zákon o dani z príjmov.


Ide o dobrovoľné sporenie na dôchodok a poskytovateľmi plnení môžu byť napr. poisťovne, doplnkové dôchodkové spoločnosti, investičné a správcovské spoločnosti, ktoré však musia splniť ustanovené podmienky. Z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu sa vyplácajú tieto dávky:

  1. dôchodok,