dnes je 5.8.2020

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Schválená novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2020

19.9.2019, Zdroj: NRSR

z 18. septembra 2019,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 Čl. I

 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Mzdové účtovníctvo a personalistika.
Registrovať

Pravidelné spravodajstvo

alebo prihlásiť.

Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k téme:
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti: