dnes je 15.7.2024

Input:

Samoplatiteľ

20.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3.1 Samoplatiteľ

Ing. Martina Švaňová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Bc. Monika Gajdošová

Ide o samoplatiteľov, o tzv. dobrovoľne nezamestnané osoby. Dobrovoľne nezamestnaná osoba na účely ZZP je osoba, ktorá nie je sociálne odkázaná, nie je zamestnaná, nie je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani nevykonáva činnosť SZČO. Dobrovoľne nezamestnané osoby sú povinné každý mesiac platiť preddavky na poistné.

Pre rok 2024 platí minimálny vymeriavací základ 652 eur, z ktorého sa príslušnou sadzbou poistného vypočíta výška odvodu do zdravotnej poisťovne.

Od 1.1.2024 prináša novela zákona o zdravotnom poistení (v rámci konsolidačného balíčka) zvýšenie sadzby poistného, ktorá bude platná v prechodnom období od 1.1.2024 do 31.12.2027. Dočasné zvýšenie zdravotných odvodov má prispieť ku stabilizácii verejných financií SR.

Minimálne odvody (preddavky) do zdravotnej