dnes je 13.7.2024

Input:

Sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti v roku 2023

19.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.151 Sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti v roku 2023

Bc. Monika Gajdošová

Zamestnávateľ vyberie preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy, ktorou je úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie, znížený o sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy je:

- 19 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresahuje 1/12 sumy 176,8-násobku platného životného minima, t. j. 19 % zo sumy do 3453,78 €,

- a 25 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presahuje 1/12 sumy 176,8-násobku platného životného minima, t. j. zo sumy do 3453,78 € 19 % a zo sumy od 3453,78 € 25 %.

Zdaneniu podliehajú príjmy zo závislej činnosti vymedzené v § 5 ods.