dnes je 25.9.2023

Input:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 u brigádnika - študenta

25.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.170 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 u brigádnika - študenta

Bc. Monika Gajdošová

Ak študent dovŕši 15 rokov veku a skončí povinnú školskú dochádzku, môže zárobkovú činnosť vykonávať ako zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu na základe pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce. V praxi je najbežnejší výkon činnosti na základe dohody o brigádnickej činnosti študentov.

Príjem študenta z pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodou o brigádnickej práci študentov je v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov príjmom zo závislej činnosti, ktorý podlieha zdaneniu. Pre zdanenie príjmu platia rovnaké pravidlá a postupy ako pre zdanenie príjmu iných zamestnancov, pričom sa uplatňujú ustanovenia § 35 až § 40 zákona o dani z príjmov.

Príjem zdaňuje