dnes je 21.9.2020

Input:

Príplatok zamestnanca za údržbu a vedenie motorového vozidla v roku 2020

12.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.03.2.5 Príplatok zamestnanca za údržbu a vedenie motorového vozidla v roku 2020

Mgr. Michaela Hinnerová


Mám otázku vo veci príplatku za starostlivosť o služobné motorové vozidlo a vedenie služobného motorového vozidla podľa zákona 553/2003 Z. z..

Zamestnanci majú v pracovnej náplni zakotvenú bežnú údržbu a vedenie motorového vozidla, takže podľa § 14b by nemali poberať príplatok za vedenie a údržbu motorového vozidla.

Na druhej strane zamestnancom, ktorí motorové vozidlo používajú na pracovné účely príspevok môžeme a nemusíme priznať. Postupujeme správne?

Pohľad autora na problematiku:

Príplatok za starostlivosť a vedenie  prideleného služobného motorového vozidla v zmysle § 14b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov patrí zamestnancovi, ak sa o pridelené motorové vozidlo stará nad rámec pracovných povinností a nie vtedy, ak mu takáto činnosť vyplýva z jeho pracovnej náplne.

Zamestnancovi, ktorý skutočne jazdí služobným motorovým vozidlom, môže zamestnávateľ v zmysle § 14b ods. 2 toho istého zákona priznať príplatok za vedenie služobného motorového vozidla až do výšky 13 eur mesačne.

Zároveň ten istý § 14b ods. 3 stanovuje, že zamestnávateľ si podmienky pre vyplácanie oboch príplatkov upraví v kolektívnej zmluve alebo vnútornom predpise.

Záver:

Ak vaša kolektívna zmluva, prípadne vnútorný predpis obsahuje presne to isté ako zákon, tak postupujete správne. Príplatok za vedenie