Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Príplatok za nočnú prácu zamestnancovi na služobnej ceste v roku 2018

12.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.2.2 Príplatok za nočnú prácu zamestnancovi na služobnej ceste v roku 2018

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Podľa zákonníka práce § 98 zamestnanec pracujúci v noci je na účely tohto zákona zamestnanec, ktorý:

a) vykonáva práce, ktoré vyžadujú, aby sa pravidelne vykonávali v noci v rozsahu najmenej troch hodín po sebe nasledujúcich, alebo

b) pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín za rok.

Čo ale v prípade, ak zamestnanec, ktorý nemá v popise práce, že pracuje aj na nočné zmeny , odpracuje vo výnimočných prípadoch jeden, možno dva krát za rok prácu v noci, a to cca 1 , 2 hodiny ročne.

Konkrétny príklad:

Zamestnanec bol na služobnej ceste , ktorá mu končila o 23:00 hod. Využili sme aj § 37 zák. 283/2002 a aj § 96b Zákonníka práce – teda bola mu uznaná celá služobná cesta ako výkon práce ( bolo zamestnancovi poskytnuté náhradné voľno ).

Ak od 22:00 vzniknutá práca už má byť prácou nočnou , ale jeho prac . čas v noci bol len 1 hodinu teda od 22:00 do 23:00 hod. patrí alebo nepatrí takémuto zamestnancovi aj nočný príplatok ? Tento zamestnanec odpracoval v roku len túto 1 hodinu ako prácu v noci. Nie som si istá , či v takomto prípade zamestnanec má nárok aj na príplatok za prácu v noci. Preto sa obraciam na Vás s prosbou o radu.

Pohľad autora na problematiku:

Pre účely odmeňovania je dôležitá definícia nočnej práce, nie definícia zamestnanca pracujúceho v noci. Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu /aj zlomok hodiny/ nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. Nočná práca je teda každá práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou a za prácu v tomto časovom intervale patrí zamestnancovi v zmysle § 123 ods. 1 ZP okrem dosiahnutej mzdy aj mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu vo výške najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Teda aj za odpracovanú hodinu po 22. hodine patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde aj mzdové zvýhodnenie ak skutočne na pracovnej ceste vykonával v tom čase prácu. Zrejme sa jednalo súčasne aj o nadčasovú prácu. Pokiaľ sa jednalo o čas strávený na pracovnej ceste, nejedná sa o odpracovanú hodinu. Zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve alebo so zástupcami zamestnancov dohodnúť, že za čas pracovnej cesty mimo rámca rozvrhu pracovnej zmeny, ktorý nie je prácou nadčas alebo pracovnou pohotovosťou, patrí zamestnancovi dohodnutá peňažná náhrada alebo náhradné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku. V tomto prípade poskytnutie náhradného voľna nesúvisí s nočnou prácou.

Záver:

Predpokladám, že poskytnuté náhradné voľno za čas pracovnej cesty mimo rámca rozvrhu pracovnej zmeny, ktorý nie je prácou nadčas a teda ani  nočná práca od 22,00 hod. a 23,00 hod., kedy mu končila služobná cesta.

Legislatívna úprava:

Zákonník práce

§ 96b

Náhrada za stratu času

Zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve alebo so zástupcami zamestnancov dohodnúť, že za čas pracovnej cesty mimo rámca rozvrhu pracovnej zmeny, ktorý nie je prácou nadčas alebo pracovnou pohotovosťou, patrí zamestnancovi dohodnutá peňažná náhrada alebo náhradné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

§ 98 Nočná práca

(1) Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou.

(2) Zamestnanec pracujúci v noci je na účely tohto zákona zamestnanec, ktorý

a) vykonáva práce, ktoré vyžadujú, aby sa pravidelne

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: