dnes je 5.10.2022

Input:

Príloha č.3 k smernici, ktorá stanovuje základné pravidlá pre používanie služobných mobilných telefónov

30.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.24.2.3 Príloha č.3 k smernici, ktorá stanovuje základné pravidlá pre používanie služobných mobilných telefónov

JUDr. Juraj Mezei; PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová


Na stiahnutie

Dohoda o zrážkach zo mzdy

Zamestnávateľ (názov, sídlo):

IČO:

zastúpený :

a

zamestnanec:

narodený :

trvale bytom:

pracovné zaradenie:

uzatvárajú podľa § 131 ods. 3 Zákonníka práce túto dohodu o zrážkach zo mzdy.

Článok I

Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že na základe tejto dohody bude zamestnávateľ vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca za používanie služobného mobilného telefónu.

Článok II.

Táto dohoda o zrážkach zo mzdy sa uzatvára pre účely úhrady súkromných pretelefonovaných minút a odoslaných SMS správ zo služobného mobilného telefónu podľa platného