dnes je 29.9.2020

Input:

Preukázanosť výdavkov

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.1 Preukázanosť výdavkov

Ing. Ľuboslava Minková

Zásada preukázanosti

Základnou zásadou ZCN je aj preukázanosť vzniknutých výdavkov zo strany zamestnanca. Preukázanie výdavkov je základnou podmienkou vzniku nároku na náhradu výdavkov a súčasne preukázanosť vyjadruje aj mieru, čiže výšku náhrady; táto podmienka korešponduje so zásadou preukázanosti výdavkov, ktorá je stanovená v ZÚ ako aj v ZDP.

Výnimka zo zásady preukázanosti

ZCN umožňuje uznať zamestnancovi výdavky aj iným spôsobom, a to:

  • v paušálnej sume (§ 34 ZCN); v tomto prípade zamestnanec výdavky nepreukazuje a poskytuje sa mu náhrada výdavkov v paušálnej sume, ktorá je vypočítaná na základe preukázaných výdavkov,

  • bez preukázania (§ 35 ods. 1 ZCN); v tomto prípade sa zamestnancovi poskytne náhrada bez preukázania v sume uznanej zamestnávateľom s prihliadnutím na určené podmienky tuzemskej pracovnej cesty.

Platnosť výnimky

Výnimka zo zásady preukázateľnosti platí predovšetkým pre