dnes je 13.8.2022

Input:

Preradenie zamestnanca na inú prácu (§ 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce)

6.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2.2 Preradenie zamestnanca na inú prácu (§ 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce)

JUDr. Milada Illašová; JUDr. Juraj Mezei; PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová


Na stiahnutie

Zamestnávateľ:

Koronal, s.r.o., Lesná 11, 851 00 Bratislava

IČO:

Zastúpená: XY konateľ (alebo iná zodpovedná osoba: YX, riaditeľ HR oddelenia)

pre:

Zamestnanec:

Ivan Križanský

ul. Jarná 15

851 00 Bratislava

Vec: Preradenie na inú prácu

Na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa 1. októbra 20XX pracujete v našej spoločnosti ako ….. ( uviesť presne druh práce v súlade s určením v pracovnej zmluve, alebo pracovnú funkciu, útvar podľa organizačného poriadku zamestnávateľa ) ...............

Rozhodnutím orgánu štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva ............. (uviesť