dnes je 1.12.2023

Input:

Predpoklady vzniku zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách

25.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.209 Predpoklady vzniku zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Podľa § 182 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. Na rozdiel od všeobecnej zodpovednosti za škodu (§ 179 ZP), tento typ zodpovednosti sa vyznačuje sprísnenými podmienkami voči zamestnancovi. Sleduje sa ňou zvýšená ochrana majetku zamestnávateľa. Vychádza sa z prezumpcie zavineného porušenia právnej povinnosti zamestnanca a uhrádza sa celá skutočná škoda. Uplatnenie zodpovednosti za schodok vzniká zo zákona na základe právneho úkonu a má prednosť pred všeobecnou zodpovednosťou. Zamestnávateľa neťaží dôkazné