dnes je 13.7.2024

Input:

Pravdepodobný denný vymeriavací základ

4.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.12 Pravdepodobný denný vymeriavací základ

Ing. Martina Švaňová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Bc. Monika Gajdošová

Výška nemocenskej dávky sa určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ak:

  1. poistenec nemal v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie,
  2. ak zamestnanec, ktorý v aktuálnom nemocenskom poistení pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky nedosiahol 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie, ani v rozhodujúcom období, ktorým je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, nedosiahol 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie u iných zamestnávateľov,
  3. ak povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky v deň vzniku tohto