dnes je 5.10.2022

Input:

Pracovná zmluva

6.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.1 Pracovná zmluva

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová


Na stiahnutie

....... (Názov a sídlo zamestnávateľa, IČO) ..................................................... zastúpený ......……..... (uviesť meno, priezvisko a pracovnú funkciu oprávneného zastupovaním) ................... (ďalej zamestnávateľ )


meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu a trvalé bydlisko zamestnanca

uzatvárajú túto pracovnú zmluvu:

1. Zamestnanec nastúpi do práce dňa ..... . Týmto dňom vzniká medzi zamestnávateľom a zamestnancom pracovný pomer. Pracovný pomer sa uzatvára na neurčitý čas.

2. Zamestnanec bude vykonávať ......... (uviesť druh práce) ...........stručná charakteristika.................. (pozn.: odporúča sa uviesť aj kódové označenie podľa SK ISCO-08_2020 podľa národnej štatistickej klasifikácie zamestnaní).

3. Miestom výkonu práce je ...........