dnes je 15.7.2024

Input:

Povinnosti v priebehu roka

12.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.1 Povinnosti v priebehu roka

Ing. Viera Mezeiová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Okrem priebežného zdaňovania príjmov zo ZČ, odvodu preddavkov na daň, je zamestnávateľ povinný viesť pre každého zamestnanca mzdový list a výplatnú listinu, vrátane rekapitulácie za každý kalendárny mesiac a za celý rok. Platí to na všetky príjmy zo ZČ (aj na dohody, aj za spoločníkov/konateľov s. r. o.). Tiež je povinný mesačne posielať správcovi dane prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň.

Čo musí mzdový list obsahovať vyplýva z § 39 ZDP:

a) meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce,

b) rodné číslo zamestnanca,

c) adresu trvalého pobytu zamestnanca,

d) mená, priezviská a rodné čísla osôb, na ktoré zamestnanec uplatňuje NČZD M [ § 11 ods. 3 ZDP ] a daňový bonus,

e) výšku jednotlivých nezdaniteľných častí základu dane s uvedením dôvodu ich priznania,

f) za každý