dnes je 1.12.2023

Input:

Postup pri uzatváraní kolektívnych zmlúv v roku 2023

25.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.208 Postup pri uzatváraní kolektívnych zmlúv v roku 2023

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Postup upravuje zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení. Zákon ustanovuje iba minimálne formálne podmienky postupu uzavierania kolektívnych zmlúv. Zmluvné strany sú povinné začať rokovanie o uzavretí novej kolektívnej zmluvy najmenej 60 dní pred skončením platnosti uzavretej kolektívnej zmluvy. Dôvodom je zabezpečenie zmluvnej kontinuity, aby nedochádzalo k situácii, kedy nová zmluva ešte nie je uzavretá a platnosť predchádzajúcej už skončila.

Písomný návrh na uzavretie kolektívnej zmluvy alebo dodatku ku kolektívnej zmluve môže predložiť buď odborová organizácia alebo zamestnávateľ druhej zmluvnej strane. Predložením písomného návrhu sa začne kolektívne vyjednávanie. Druhá zmluvná strana je povinná na návrh písomne odpovedať najneskôr do 30 dní, ak sa zmluvné strany