dnes je 15.7.2024

Input:

Poskytovanie vyrovnávacej dávky

4.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.7 Poskytovanie vyrovnávacej dávky

JUDr. Janka Berincová (Zamboriová); Marta Weberová; Ing. Martina Švaňová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Bc. Monika Gajdošová

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje za kalendárny mesiac, a to aj vtedy, ak zamestnankyňa bola preradená na inú prácu alebo sa preradenie skončilo počas kalendárneho mesiaca.

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje v období, v ktorom zamestnankyňa mala po preradení na inú prácu príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie.

Počas tehotenstva sa vyrovnávacia dávka poskytuje najdlhšie do nástupu na materskú dovolenku a po skončení materskej dovolenky najdlhšie do konca deviateho mesiaca po pôrode.

Výška vyrovnávacej dávky je 55 % z rozdielu medzi mesačným vymeriavacím základom zisteným z