dnes je 13.7.2024

Input:

Poistenie v nezamestnanosti

4.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5 Poistenie v nezamestnanosti

JUDr. Martina Janovčíková, Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Bc. Monika Gajdošová

Problematiku poistenia v nezamestnanosti upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Strata príjmu

Poistenie v nezamestnanosti je poistením pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti.

Zákon o sociálnom poistení taxatívne určuje, kto je povinne poistený v nezamestnanosti a kto môže byť poistený dobrovoľne.

Povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec uvedený v § 4 ods.1zákona o sociálnom poistení, ktorý je povinne nemocensky poistený.

Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže byť:

  1. fyzická osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne