dnes je 28.9.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 34/2023 Z. z. - Vyhláška MF SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane

9.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.243 Podrobnosti k vyhláške č. 34/2023 Z. z. - Vyhláška MF SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 1. februára 2023 nadobudla účinnosť novelizácia vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov. Táto novelizácia bola realizovaná prostredníctvom vyhlášky č. 34/2023 Z. z., a to v nadväznostina § 55 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K zmene vyhlášky dochádza v nadväznosti na transpozíciu smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní do zákonov v oblasti spotrebných daní. Nakoľko zákonom č.