dnes je 23.9.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 153/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení vyhláška č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

12.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.327 Podrobnosti k vyhláške č. 153/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení vyhláška č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

JUDr. Renáta Považanová

Ministerstvo zdravotníctva SR ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým je vyhláška č. 765/2004 Z. z., výšku úhrady za nasledujúce úkony:

  1. podanie žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia,
  2. podanie žiadosti o zmenu povolenia,
  3. podanie žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 41 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  4. predloženie ozdravného plánu zdravotnej poisťovne na schválenie,
  5. podanie návrhu postupu prevodu