dnes je 22.9.2023

Input:

Podrobnosti k opatreniu č. 439/2022 Z. z. - opatrenie MPSVaR SR o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi

23.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.198 Podrobnosti k opatreniu č. 439/2022 Z. z. – opatrenie MPSVaR SR o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi

JUDr. Renáta Považanová

Podľa § 15 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky splnomocnené vydať opatrenie, ktorým k 1. januáru kalendárneho roka upraví sumy pomoci v hmotnej núdzi, konkrétne sumy dávky v hmotnej núdzi, ochranného príspevku, aktivačného príspevku, príspevku na nezaopatrené dieťa a príspevku na bývanie.

Sumy dávky a sumy príspevkov podľa § 10 až 14 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi platné k 31. decembru kalendárneho roka sa upravia od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým boli k 1. júlu predchádzajúceho kalendárneho roka upravené sumy životného minima. Sumy