dnes je 22.9.2023

Input:

Podrobnosti k opatreniu č. 432/2022 Z. z. - opatrenie MPSV SR o sumách stravného

21.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.196 Podrobnosti k opatreniu č. 432/2022 Z. z. - opatrenie MPSV SR o sumách stravného

JUDr. Renáta Považanová

S účinnosťou od 1. januára 2023 sa zvyšuje suma stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

Opatrenie ministerstvo vydáva v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, podľa ktorého sumy stravného pre jednotlivé časové pásma ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Opatrením č. 432/2022 Z. z. sa suma stravného pre jednotlivé časové pásma zvyšuje nasledovne:

  • - 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,40 eur na 6,80 eur,
  • - nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 9,60 eur na 10,10 eur,
  • -