dnes je 28.9.2023

Input:

Podrobnosti k opatreniu č. 247/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

12.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.392 Podrobnosti k opatreniu č. 247/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

JUDr. Renáta Považanová

Účelom opatrenia MPSVaR SR je zvýšiť sumy základnej náhrady ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách sumy základnej náhrady ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je v súlade so zákonom o cestovných náhradách, a to s:

  • § 7 ods. 2 zákona, ktorý