dnes je 13.7.2024

Input:

Podrobnosti k opatreniu č. 149/2024 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR o úprave súm životného minima

4.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.766 Podrobnosti k opatreniu č. 149/2024 Z. z. – Opatrenie MPSVaR SR o úprave súm životného minima

JUDr. Renáta Považanová

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Jeho sumy sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR Štatistický úrad SR.

Úprava súm životného minima sa podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykoná tak, že platné sumy životného minima sa vynásobia:

  • koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu zisteným Štatistickým úradom SR - ak koeficient rastu čistých peňažných príjmov