dnes je 28.9.2023

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 244/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády č. 115/2020 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

12.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.390 Podrobnosti k nariadeniu č. 244/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády č. 115/2020 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

JUDr. Renáta Považanová

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2020 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v