dnes je 28.9.2023

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 243/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2024

11.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.389 Podrobnosti k nariadeniu č. 243/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2024

JUDr. Renáta Považanová

Nariadenie vlády Slovenskej republiky medziročnou valorizáciou výšky finančných príspevkov, poskytovaných  podľa zákona o sociálnych službách zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVR SR na spolufinancovanie sociálnych služieb vo vybraných druhoch zariadení sociálnych služieb, a to obciam a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, vytvára  právne podmienky na zabezpečenie udržateľnosti poskytovania