dnes je 28.9.2023

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 232/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

6.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.379 Podrobnosti k nariadeniu č. 232/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

JUDr. Renáta Považanová

V súčasnosti výšku peňažného príspevku na opatrovanie upravuje zákon, a to v závislosti od toho, či opatrovanie vykonáva fyzická osoba, ktorá poberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, resp. ju nepoberá (v tzv. produktívnom veku), od počtu opatrovaných fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a od rozsahu poskytovaného opatrovania. V závislosti od týchto skutočností ustanovuje § 40 ods. 7 a 8 zákona č. 447/2008 Z.z. peňažný príspevok na opatrovanie v siedmich výškach.

Zákon č. 400/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.