dnes je 13.7.2024

Input:

Podmienky nároku na ošetrovné

4.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.4 Podmienky nároku na ošetrovné

JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Bc. Monika Gajdošová

Podmienky

Poistenec má nárok na ošetrovné, ak splnil všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky a súčasne spĺňa jednu z nasledovných podmienok, ak osobne a celodenne:

  1. ošetruje chorého príbuzného v priamom rade, choré dieťa, ktoré nie je príbuzný v priamom rade, chorého súrodenca, chorého manžela, chorú manželku alebo chorého rodiča manžela alebo manželky, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára
    1. nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou alebo
    2. vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby, ak neprejavil písomný nesúhlas s