dnes je 13.7.2024

Input:

Podmienky nároku na nemocenské

4.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2 Podmienky nároku na nemocenské

JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Bc. Monika Gajdošová

Nemocenské počas dočasnej PN v roku 2024

Podmienky nároku na nemocenskú dávku upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Nemocenskú dávku vypláca zamestnancovi Sociálna poisťovňa po splnení podmienok:

  • zamestnanec bol uznaný dočasne PN,

  • počas obdobia trvania PN nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť, z ktorej by dosahoval príjem (okrem príjmu, ktorý mu bol poskytnutý z iného dôvodu, než za vykonanú prácu),

  • v deň vzniku dočasnej PN má aktívne nemocenské poistenie (je zamestnaný), alebo je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,

  • nepoberá v tom čase materské.

Nárok

Zamestnanec