dnes je 13.7.2024

Input:

Platenie poistného poistenca štátu z dosiahnutého príjmu

20.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3.6 Platenie poistného poistenca štátu z dosiahnutého príjmu

Ing. Martina Švaňová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Bc. Monika Gajdošová

Výber poistného určuje § 13 ods. 14 ZZP, podľa ktorého sa na vymeriavací základ osoby podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r), t) a u) ZZP zákona o zdravotnom poistení, ktorá má v rozhodujúcom období vymeriavací základ podľa odsekov 1 až 8 vyšší ako 15-násobok životného minima alebo vyšší ako pomernú časť 15-násobku životného minima prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r), t) a u) ZZPnevzťahuje vymeriavací základ podľa ods. 9.

Minimálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie pre rok 2024 je 652 eur. Táto suma sa používa na výpočet odvodov do zdravotnej poisťovne. Novela zákona o zdravotnom