dnes je 13.7.2024

Input:

Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia vianočných sviatkov v roku 2023

25.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.165 Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia vianočných sviatkov v roku 2023

Bc. Monika Gajdošová

Zákonník práce v § 118 ods. 4 písm. a) ZP ako mzdu posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, v praxi známe aj ako trinásty plat. Podľa § 130 ods. 2 Zákonníka práce toto plnenie vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka.

Vzhľadom na novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov účinnú od 1.1.2021, je trinásty plat od roku 2021 v celej výške súčasťou zdaniteľného príjmu zamestnanca, to znamená, že trinásty plat už nie je oslobodený od dane.

Od roku 2021 už nie je trinásty plat oslobodený ani od platenia odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. V praxi to znamená, že takéto peňažné plnenie je vymeriavacím základom zamestnanca a zamestnávateľ