dnes je 13.7.2024

Input:

Odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného občana v roku 2023

25.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.164 Odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného občana v roku 2023

Bc. Monika Gajdošová

Novelou Zákona o sociálnom poistení sa od marca 2022 zrušila odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného občana. Dôvodom zrušenia tejto výnimky bolo, že v praxi sa využívala veľmi málo. Z hľadiska sociálneho poistenia aj z hľadiska zdravotného poistenia je takýto zamestnanec už plnohodnotne poistený.

Do marca 2022 platilo, že zamestnávateľ pri prijatí dlhodobo nezamestnanej osoby, alebo osoby, ktorá mala pobyt v najmenej rozvinutom okrese, si mohol po splnení zákonom stanovených podmienok uplatniť na tohto zamestnanca odvodovú úľavu v období prvých 12 kalendárnych mesiacov od vzniku pracovného pomeru. Zamestnávateľ z príjmu zamestnanca platil iba poistné na úrazové poistenie a garančné poistenie.

Vzhľadom na zrušenie odvodovej úľavy mali