dnes je 13.7.2024

Input:

Neplatenie odvodov do sociálnej poisťovne zo strany zamestnávateľa

20.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.4.5 Neplatenie odvodov do sociálnej poisťovne zo strany zamestnávateľa

Ing. Martina Švaňová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Bc. Monika Gajdošová


Môže zamestnancovi, ktorého zamestnávateľ neodvádza poistné na sociálne poistenie, vzniknúť dlh na poistnom?

Povinnosť zrážať a odvádzať poistné na účet Sociálnej poisťovne má výlučne zamestnávateľ. Preto aj Sociálna poisťovňa nezaplatené poistné vymáha od zamestnávateľa, nie od zamestnanca. Všetky dôsledky z nezaplateného poistného budú vyvodené len voči zamestnávateľovi.

Neodvádzanie poistného zo strany zamestnávateľa za svojho zamestnanca nemá vplyv na poberanie sociálnych dávok zamestnancom (čiže dostane napr. dávku nemocenské, odpracovaná doba sa mu započíta do dôchodku a podobne). Je však dôležité, aby zamestnávateľ zamestnanca prihlásil do registra