dnes je 13.7.2024

Input:

Nemocenské poistenie

4.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2 Nemocenské poistenie

JUDr. Janka Berincová (Zamboriová); Marta Weberová; Ing. Martina Švaňová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Bc. Monika Gajdošová

Nemocenské poistenie

Problematiku nemocenského poistenia zamestnancov upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Nemocenské poistenie je poistením pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva.

Povinne nemocensky poistená osoba

Povinne nemocensky poistený je zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1, t. j. fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) a m) ZDP a § 5 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v