dnes je 26.6.2019
Input:

Nárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.2 Nárokové náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste

Ing. Ľuboslava Minková

Nárokové cestovné náhrady je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi po splnení podmienok ustanovených v ZCN. Podľa § 5 ods. 5 písm. a) ZDP nárokové cestovné náhrady nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti, ak sa poskytujú v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú zamestnancovi vznikne nárok. U zamestnávateľa sa takto poskytované náhrady podľa § 19 ZDP považujú za daňový výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmu preukázateľne vynaložený daňovníkom (ktorý je zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka).

Nárokové náhrady

Zamestnancovi vyslanému na tuzemskú pracovnú cestu patria tieto nárokové náhrady:

  • náhrada preukázaných cestovných výdavkov [§ 4 ods. 1 písm. a) ZCN],

  • náhrada