dnes je 21.10.2020

Input:

Náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie

3.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5.2.2 Náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie

Ing. Ľuboslava Minková

Nárok

ZCN založil zamestnancovi nárok na preukázaný výdavok na ubytovanie (limity na ubytovanie nie sú zákonom o cestovných náhradách ustanovené a nemôže si ich určiť ani zamestnávateľ vo svojom vnútornom predpise; zamestnanec má vždy nárok na preukázaný výdavok za ubytovanie).

Ak zamestnanec má zabezpečené ubytovanie na zahraničnej pracovnej ceste, nevzniknú mu výdavky za ubytovanie a nepatrí mu ani náhrada. Pokiaľ ho nemá zabezpečené, môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi v podmienkach zahraničnej pracovnej cesty spôsob ubytovania (hotel do určitej kategórie, ubytovňa, penzión a pod.). V prípade, že zamestnanec si nemôže takto určený spôsob ubytovania v konkrétnom mieste konania zahraničnej pracovnej ceste zabezpečiť, potom má nárok vždy na náhradu preukázateľného výdavku na ubytovanie na základe dokladu. Náhradu výdavkov za ubytovanie možno zamestnancovi poskytnúť na základe doloženého hotelového účtu alebo účtu zo súkromného ubytovacieho zariadenia za predpokladu, že bude obsahovať základné náležitosti.


Ubytovacie výdavky spojené s prerušením pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca (§ 35 ods. 4 ZCN)

V prípade, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec pri určovaní podmienok zahraničnej pracovnej cesty dohodnú na prerušení zahraničnej pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca (§ 3 ods. 2), zamestnanec nemá podľa § 35 ods. 4 ZCN nárok na

– preukázané výdavky za ubytovanie, ktoré mu vznikli po dobu vopred dohodnutého prerušenia zahraničnej pracovnej cesty z dôvodu na strane zamestnanca pred začiatkom výkonu práce na zahraničnej pracovnej ceste alebo v prípade prerušenia zahraničnej pracovnej cesty po skončení výkonu práce na zahraničnej pracovnej ceste; zamestnanec nemá nárok na ubytovacie výdavky ani v prípade, ak aj keď si musel po túto dobu s ohľadom na podmienky zahraničnej pracovnej cesty alebo podmienky ubytovacieho zariadenia ubytovanie zachovať.


Ubytovacie výdavky spojené s prerušením pracovnej cesty z dôvodu návštevy rodiny (§ 35 ods. 5 ZCN)

V prípade, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec pri určovaní podmienok zahraničnej pracovnej cesty dohodnú na prerušení zahraničnej pracovnej cesty z dôvodov návštevy rodiny (§ 12), zamestnanec má podľa § 35