dnes je 12.11.2019
Input:

Náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov

3.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.2.4 Náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov

Ing. Ľuboslava Minková

Potrebné vedľajšie výdavky

Potrebnými vedľajšími výdavkami je potrebné rozumieť všetky ostatné výdavky, ktoré zamestnancovi vzniknú v súvislosti s plnením úloh na pracovnej ceste podľa podmienok pracovnej cesty. Rozsah týchto výdavkov nie je taxatívne v ZCN vymedzený; nevyhnutnosť a účelnosť vynaloženia konkrétnych výdavkov posudzuje zamestnávateľ v rámci zásady zvýšenej právomoci a zodpovednosti.

Príklady

Za potrebný vedľajší výdavok možno vo všeobecnosti považovať napr. poplatok za telefón, poplatok za fax, poplatok za použitie internetu, poplatok za parkovanie, vstupné na výstavu, veľtrh, poplatok za použitie garáže, výmenu šekov, poplatok za diaľnicu, poplatok za tunel, kompu a pod.

Za potrebné vedľajšie výdavky nemožno považovať napr. výdavky spojené s občerstvením a pohostením, výdavky za nákup darčekov, kvetov, upomienkových predmetov, úhrada pokút za dopravný priestupok v súvislosti s použitím cestného motorového vozidla na pracovnej ceste, výdavky za občerstvenie na hotelovej izbe z tzv. minibaru, výdavky za