dnes je 9.12.2023

Input:

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu v roku 2023

25.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.162 Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu v roku 2023

Bc. Monika Gajdošová

Podľa § 122b ZP Zákonníka práce patrí v období od 1.1.2023 do 31.5.2023 zamestnancovi za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 3,58 €. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však v sume 3,22 €, a to v:

  • kolektívnej zmluve,

  • pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v nedeľu. V takomto prípade vedúcemu zamestnancovi mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu