dnes je 28.5.2020

Input:

Miesto výkonu práce zamestnanca v roku 2019

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.20.2.1 Miesto výkonu práce zamestnanca v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Prosím o radu v otázke uvádzania miesta výkonu práce v pracovných zmluvách. Podľa zákona má byť toto miesto vymedzené konkrétne, tzn. konkrétna adresa, prípadne mesto, nie však kraje (podľa komentára k zákonu). Ak však máme pracovnú pozíciu, ktorej náplňou práce je v rámci marketingovej podpory každodenné cestovanie po viacerých krajoch na Slovensku, máme výklad zákona chápať tak, že takýmto zamestnancom je potrebné vystavovať cestovné príkazy každý deň alebo existuje nejaká výnimka, že by sa takýmto pracovníkom vedelo vymedziť miesto výkonu práce extenzívnejšie a bolo by to tolerované v prípade kontrol.

Pohľad autora na problematiku:

Jednou z povinných náležitostí pracovnej zmluvy je v zmysle § 43 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov určenie miesta výkonu práce. Výkon práce je nutné posudzovať podľa charakteru práce, ktorú bude zamestnanec vykonávať. Ak to bude vrátnik na jednej konkrétnej vrátnici, je miesto výkonu práce jasné.

V prípade, že ide o zamestnanca, ktorý v rámci svojej pracovnej náplne bude cestovať, je možné dohodnúť viacero miest výkonu práce, ale môže tam mať uvedené aj Slovenská republika.

Keďže pojem miesto výkonu práce môže predstavovať pomerne široký rozsah, tak pre účely cestovných náhrad zamestnávateľ v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov potrebuje určiť zamestnancovi pravidelné pracovisko.

Pravidelné pracovisko je v zmysle § 2 ods. 3 toho istého zákona miesto, ktoré si zamestnávateľ písomne dohodne so zamestnancom. Ak také miesto nie je dohodnuté, pravidelným pracoviskom je miesto výkonu v pracovnej zmluve, ak ide o konkrétne miesto výkonu práce. Ak ide o zamestnancov, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitej povahy povolania, možno ako pravidelné pracovisko dohodnúť aj miesto pobytu.

Záver:

Zamestnávateľ by mal rozlišovať miesto výkonu práce, kde je možné v prípade pracovnej pozície vyžadujúcej denné cestovanie uviesť Slovenská republika, ale v takomto prípade je nutné určiť aj pravidelné pracovisko, ktorým môže byť v prípade takéhoto zamestnanca