dnes je 13.7.2024

Input:

Mesačný vymeriavací základ na určenie výšky vyrovnávacej dávky

4.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.13 Mesačný vymeriavací základ na určenie výšky vyrovnávacej dávky

JUDr. Janka Berincová (Zamboriová); Marta Weberová; Ing. Martina Švaňová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Bc. Monika Gajdošová

Mesačný vymeriavací základ na určenie výšky vyrovnávacej dávky je 30,4167 – násobok denného vymeriavacieho základu. Mesačný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor. Pomerná časť mesačného vymeriavacieho základu na určenie vyrovnávacej dávky je 30,4167 – násobok denného vymeriavacieho základu pripadajúci na počet kalendárnych dní, v ktorom mala zamestnankyňa po preradení na inú prácu príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie.