dnes je 15.7.2024

Input:

Mesačná a hodinová hrubá minimálna mzda od 1.1.2023 pri rôznych stupňoch náročnosti práce

20.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.133 Mesačná a hodinová hrubá minimálna mzda od 1.1.2023 pri rôznych stupňoch náročnosti práce

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Zamestnávateľ je povinný podľa Zákonníka práce poskytnúť zamestnancovi mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku podľa príslušného stupňa náročnosti práce (s výnimkou odmeňovania dohodnutého v kolektívnej zmluve). Možno teda skonštatovať, že zamestnávateľ priradí pracovnému miestu stupeň náročnosti práce, od ktorého sa bude následne odvíjať aj úroveň minimálnej hrubej mzdy. Pre lepšiu ilustráciu možno skonštatovať, že čím je pracovná činnosť náročnejšia, tým je nárok na minimálnu mzdu vyšší.

Zamestnancom odmeňovaným hodinovou mzdou zamestnávatelia poskytnú od 1. januára 2023 minimálnu hodinovú mzdu, ktorej výška závisí od ustanoveného týždenného pracovného času a od stupňa náročnosti práce.

Pri 40