Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Materská a rodičovská dovolenka v roku 2018

11.5.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka č. 1 

Zamestnankyňa bola do 3.3.2018 na materskej dovolenke. Od 4.3.2018 nastúpila na rodičovskú dovolenku, počas ktorej bude poberať rodičovský príspevok ? Aké povinnosti má voči zdravotnej poisťovni ?

Odpoveď č. 1 

Nakoľko dochádza v oboch prípadoch k zmene platiteľa poistného, ktorým je štát, avšak z dvoch rôznych dôvodov, uvedené skutočnosti zamestnávateľ oznámi na tlačive „Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“ takto: Kód zmeny: 1O Platnosť zmeny: K Dátum: 3.3.2018 Kód zmeny: 2 Platnosť zmeny: K Dátum: 3.3.2018 Kód zmeny: 1C Platnosť zmeny: Z Dátum: 4.3.2018

Otázka č. 2

Dobrý deň, vposlednom čase sa v našej spoločnosti zvýšil počet žiadostí chlapov_otcov o poskytnutie materskej dovolenky. Zároveň ale títo chlapi_zamestnanci chcú aj riadne pracovať na rovnakej pozícii ako doteraz, mimo hlavného pracovného času 7,00-15,00 hod, teda po 15,00 hod, tak aby si plne odpracovali mesačný fond ako na plný úväzokpred nástupom na materskú dovolenku. Môže zamestnávateľ súhlasiť s poskytnutím materskej dovolenky hradenej z nemocenského zamestnanca za podmienok, že zamestnanec bude pracovať mimo hlavného pracovného času na riadnu pracovnú zmluvu na obdobnej pracovnej pozícii.

Odpoveď č. 2

Otec, ktorý poberá materské z poistenia zamestnanca, nesmie mať z tohto zamestnania príjem za aktívnu prácu, nesmie v tomto zamestnaní pracovať.

Môže však dostať dodatočne vyplatenú odmenu za prácu vykonanú pred nástupom na materskú.

Otec však môže mať príjem z iného zamestnania, z ktorého materské nepoberá. Môže mať teda uzatvorený nový pracovný pomer (aj u toho istého zamestnávateľa – pozor, podľa § 50 Zákonníka práce musí ísť o iný druh práce) alebo dohodu, môže si založiť živnosť a pod. V čase, kedy bude poberať materské a bude mať príjem z iného zamestnania, resp. iného pracovnoprávneho vzťahu, sa podľa § 140 ZSP platí do Sociálnej poisťovne len poistné na úrazové poistenie.

Vami uvedený návrh nie je možné uplatniť.

Otázka č. 3

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, keď sa žena vracia po rodičovskej dovolenke do práce, môžem použiť na čerpanie jej dovolenky, ktorú si nevyčerpala medzi MD a RD pôvodný dovolenkový priemer, kt. mala ešte pred nástupom na MD? Ďakujem.

Odpoveď č. 3

Nie, zamestnankyni je potrebné zistiť tzv. pravdepodobný priemerný hodinový zárobok. Podľa § 134 ZP - ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 21 dní alebo 168 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku rozhodujúceho obdobia, alebo zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol. Rozhodujúcim obdobím je predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Keďže matka čerpala MD, počas štvrťroka nedosiahla príjem ani neodpracovala hodiny, je potrebné vychádzať z pravdepodobného priemerného zárobku na pracovnoprávne účely.

Otázka č. 4

Musí zamestnankyňa, ktorej končí materská dovolenka požiadať zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku alebo jej na ňu automaticky vzniká nárok po skončení materskej dovolenky ? Aké plnenie prináleží zamestnankyni za čas rodičovskej dovolenky ?

Odpoveď č. 4 

Podľa § 141 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas rodičovskej dovolenky, na ktorý mu vznikol nárok v

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: