dnes je 21.10.2020

Input:

Kontrola zamestnanca, ktorý ošetruje člena rodiny v roku 2017

11.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.07.2.1 Kontrola zamestnanca, ktorý ošetruje člena rodiny v roku 2017

Marta Weberová NOVA Intereal, s. r. o.


Je možné vykonať kontrolu zamestnanca, ktorý ošetruje člena rodiny? Zistili sme, že zamestnanec počas OČR odcestoval do zahraničia (sám, nie s osobou, ktorú ošetruje). Je možné voči zamestnancovi vyvodiť následky?

OČR nepodlieha liečebnému režimu, ani žiadnemu inému, konkrétne definovanému režimu. To znamená, že „ošetrovateľ” je povinný zabezpečiť ošetrovanej osobe pomoc pri dodržiavaní liečebného režimu, osobnej hygiene, domácich a obslužných činnostiach a podobne. Žiaden zákon ani predpis neurčuje, či takéto ošetrovanie má trvať len časť dňa, alebo celý deň, alebo len niektoré konkrétne hodiny.

To znamená, že „ošetrovateľ” nie je povinný byť nevyhnutne ošetrovanému k dispozícii 24 hodín denne, a preto by bolo aj veľmi náročné dokazovať, či sa práve v čase kontroly mal, alebo nemal zdržiavať pri ošetrovanom. Je to vždy závislé