dnes je 22.9.2019
Input:

Konateľ a spoločník - praktické riešenia osobitosti ich postavenia

14.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4.4 Konateľ a spoločník - praktické riešenia osobitosti ich postavenia

Ing. Anna Križanová; Ing. Viera Mezeiová

Úvod

V tejto časti našej publikácie sa pokúsime na praktických príkladoch aplikovať teoretické poznatky, ktoré sme popisovali v predchádzajúcich kapitolách.

Ing. Juhás je spoločníkom v obchodnej spoločnosti (sro). Za prácu pre spoločnosť dostáva pravidelne mesačne príjem. Nemá uzatvorený pracovný pomer, ale zmluvu o výkone funkcie s nárokom na pravidelný príjem. Jeho príjem sa zdaní a „zpoistní” rovnako, ako zamestnancom s pracovným pomerom, ale z vyplácanej odmeny sa nebude odvádzať poistné na úrazové poistenie a na garančné poistenie (poistenie na ZP ako ostatní zamestnanci).

Ing. Juhás je spoločníkom v obchodnej spoločnosti (sro). Za prácu pre spoločnosť dostáva pravidelne mesačne príjem. So spoločnosťou má uzatvorený pracovný pomer. V tomto prípade sa jeho príjem zdaní a „zpoistní” úplne rovnako, ako ostatným zamestnancom s uzatvoreným pracovným pomerom. Aj z úhrnu jeho príjmov sro tvorí sociálny fond a tento spoločník môže dostávať aj plnenie z týchto prostriedkov.

Ing. Juhás je spoločníkom v obchodnej spoločnosti (sro). Za prácu pre spoločnosť dostáva pravidelne mesačne príjem. So spoločnosťou má uzatvorený pracovný pomer. Spoločnosť však renovovala svoje priestory a Ing. Juhás fakturoval maliarske práce svojej spoločnosti v rámci svojej živnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že sro nemá vo svojom predmete činnosti uvedené práce, Ing. Juhás ako SZČO zamestnáva dvoch maliarov, ktorí túto prácu vykonali, možno tento príjem Ing. Juhása považovať za príjem podľa § 6 ZDP. Sro vyplatí fakturovanú sumu