dnes je 29.5.2023

Input:

Komentár k ZP § 83a Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru

12.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.8 Komentár k ZP § 83a Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Komentár k ZP§ 83a Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru


§ 83a

Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru

(1) Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter.

K § 83a: [Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru]


Novela č. 257/2011 Z. z. priniesla od 1.9.2011 do pracovnoprávnej úpravy reguláciu tzv. konkurenčnej doložky pre čas po skončení pracovného pomeru (§ 83a ZP - Obmedzenie zárobkovej činnosti po